Accessibilitat


Declaració d’accessibilitat

FINQUES ARGEMÍ SL s’ha compromès a fer accessible el web www.finquesargemi.com , de conformitat amb la UNE-EN 301 549:2022 – excloent-ne el contingut exclòs pel RD 1112/2018

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web a què fa referència la declaració, segons el cas.


Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018

Sent la web generalment avaluada com

  • Perceptible, quant a informació i components de la interfície
  • Operable quant a components de la interfície d’usuari i navegació
  • Comprensible, quant a la informació i el maneig de la interfície d’usuari
  • Robust, quant al contingut i la seva interpretació

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada l’11 de novembre de 2023

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació en combinació amb lavaluació del web https://www.tawdis.net/

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada el març del 2023.


Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions a través del formulari de contacte d’aquest lloc web, sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) per a:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, així com sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de làmbit daplicació daquesta normativa.

Un cop rebuda la vostra consulta d’informació o queixa, donarem resposta en el menor temps possible.


El nostre compromís amb l’accessibilitat

En aquesta web s’han adoptat una sèrie de mesures que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat mitjançant

  • Incloure continguts clars i ben estructurats.
  • Millorar la navegació i lexperiència de lusuari.

Ultimi Articoli

Compare listings

Compare